Služby

Naší prioritou je kvalita odvedené práce a individuální přístup ke každé zakázce.
Nemůžeme sice konkurovat lákavým cenovým nabídkám, mnohdy „pásově od stolu“ vytvářených
posudků a závěrečných zpráv, nicméně profesní čest nám brání ve snižování kvality (a tím i ceny)
našich výstupů i za cenu nezískání zakázky.


Inženýrská geologie

Průzkumy pro zakládání staveb

Hydrogeologie

Průzkumy pro zasakování dešťových a předčištěných splaškových vod
Posudky pro studny
Ochranná pásma vodních zdrojů 

Ložisková geologie

Konzultační činnost
Průzkumná území
Chráněná ložisková území 

Pedologie

Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF
Pedologické posudky