O nás

Geologii Znojemska a okolí zkoumáme od roku 1976

RNDr. Libuše Písaříčková

1957–1962
Univerzita J. E. Purkyně, Brno, přírodovědecká fakulta, obor geologie – základní výzkum

1973
Doktorská práce a titul RNDr. na univerzitě J. E. Purkyně, Brno

1984–1987
Vysoká škola zemědělská, Brno, fakulta provozně ekonomická se specializací Pozemkové úpravy, rozvoj a ochrana krajiny, postgraduální studium

Zvláštní způsobilost k činnosti ve výstavbě, vedoucí projektant pozemkových úprav a pozemních staveb

2024–současnost
GPD – Geologické práce Dostál, Znojmo, konzultant IG – HG

1990–2023
GEOP Znojmo, RNDr. Písaříčková, OSVČ, geolog, inženýrskogeologické průzkumy a související činnost

1976–1990
Zemědělské stavby n. p. Brno, útvar projekce Znojmo, geolog inženýrskogeologické průzkumy

1968–1976
Jihomoravské muzeum Znojmo, geolog, úsek geologie a řízení geologických sbírek

1962–1968
Geoindustria Praha, závod Lázně, úsek Chomutov, skupina hnědého uhlí a doprovodných surovin, geolog, předběžný až podrobný průzkum ložiska
kamene Mikulovice u Kadaně, ložisek kaolinu Kadaň a Vlkaň

Ing Boris Dostál

2007–2013
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, hornicko-geologická fakulta, obor geologické inženýrství, titul Ing.

2018
Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru ložisková geologie (č. 2414/2018) a hydrogeologie (č. 2417/2018)

Báňský záchranář (č. průkazu 1171), HBZS Ostrava

Zdravotník ČČK (e. č. 3190036), Český Červený Kříž, Liberec

Spešovské železorudné doly na lokalitě Kešůvka – experimentální ražba.

Karol Šmehil, Jiří Wlosok, Boris Dostál, Jiří Čuba; Archeologia Technica 23/2012; Technické muzeum v Brně; ISBN 978-80- 86413-93-8; ISSN 1805-7241

2022–současnost
GPD, Geologické práce Dostál, Znojmo, OSVČ, geolog, IG – HG průzkumy

2021–2022
GEOP Znojmo, RNDr. Libuše Písaříčková, geolog, inženýrskogeologické průzkumy a související činnost

2015–2021
DIAMO, s. p., o. z. Těžba a úprava uranu, technický pracovník IV – geolog, ložiskový a provozní geolog

2013–2014
Národní technické muzeum, oddělení hornictví, kurátor Bc. Karol Šmehil, průzkum a mapování starých důlních děl

2013
Sihaya s. r. o., Brno, operátor geofyzikálních aparatur
2013 Geotest, a. s., Ostrava, operátor geofyzikálních aparatur

2013
Geon Brno, Jiří Nepala, geolog

2010–2011
Lumír Moučka, Hřebečské důlní stezky, geolog

2007–2014
GEOP Znojmo, RNDr. Libuše Písaříčková, geolog, inženýrskogeologické průzkumy a související činnost