Reference

Naší prioritou je kvalita odvedené práce a individuální přístup ke každé zakázce.
Nemůžeme sice konkurovat lákavým cenovým nabídkám, mnohdy „pásově od stolu“ vytvářených
posudků a závěrečných zpráv, nicméně profesní čest nám brání ve snižování kvality (a tím i ceny)
našich výstupů i za cenu nezískání zakázky.

Zde je uveden krátký výběr našich spokojených zákazníků:

 • HTP Moravia, s.r.o, pracoviště Znojmo – Přímětice, p. Dulínek, tel.: 606 676 103 (HG průzkum, likvidace povrchových vod vsakem do horninového prostředí)
 • S-A-S STAVBY spol. s. r. o., Znojmo, p. Svoboda, tel.: 602 829 858 (průzkumy pro zakládání staveb)
 • ATELIER GNS s. r. o., Znojmo, Ing. arch. Navrkal, Ph.D., tel.: 604 235 706 (průzkumy pro zakládání staveb)
 • ATLANTA a. s., Znojmo, Ing. Horák, tel.: 602 552 638 (průzkumy pro zakládání staveb)
 • LH Geoprojekt s. r. o., Veverská Bítýška, Ing. Helán, tel.: 604 299 280 (průzkum pro zakládání staveb)
 • DIAMO, s. p., o. z. Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem, Mgr. Ekert, tel.: 602 539 332 (sanace horninového prostředí po chemické těžbě uranu)
 • SIHAYA, spol. s. r. o., Brno, Mgr. Valter, tel.: 605 265 963 (geofyzikální průzkumy)
 • KARPOSTAV a. s., Brno, p. Jiran, tel.: 736 131 085 (průzkumy pro zakládání staveb)
 • VAS, a. s., divize Znojmo, Ing. Šikola, tel.: 721 561 623 (průzkumy pro zakládání staveb, HG průzkumy)
 • REMO & PARTNERS, s. r. o., Moravany, Ing. arch. Remo, tel.: 732 229 222 (průzkumy pro zakládání staveb)
 • ZNOJEMSKÁ PROJEKCE, Ing. Chromík, tel.: 724 302 667 (HG průzkumy)
 • SENAA architekti, s. r. o., Brno, Ing. arch. Sedláček, tel.: 776 611 581 (průzkumy pro zakládání staveb)
 • GS24CZ, s. r. o., Brno, p. Brummer, tel.: 774 618 375 (průzkumy pro zakládání staveb)
 • KELLER – speciální zakládání, s. r. o., Ing. Majer, tel.: 607 841 256 (geologický dozor)